به این وب سایت خوش آمدید!
  • banner-page

آیا افرادی که خالکوبی شده اند برچسب های خال کوبی را انتخاب می کنند

آیا افرادی که خالکوبی شده اند برچسب های خال کوبی را انتخاب می کنند

همه با کلمه خال کوبی آشنا هستند ، درست است؟ امروزه از نظر اکثر مردم ، هر کسی که روی بدن خود خال کوبی کرده باشد ، به عنوان یک فرد اجتماعی شناخته خواهد شد. بسیاری از افراد برای پی بردن به اصطلاح "سرد" در چشم خود ، خال کوبی را انتخاب کرده اند. امروزه خالکوبی ، درست مثل دختران ، به روندی تبدیل شده است. همه دوست دارند زیبایی را دوست داشته باشند ، اما در این دنیا پشیمان نیست.

چرا این را می گویی؟ زیرا بیشتر افراد پس از خال کوبی از آن پشیمان می شوند. هنگام انجام تاتو درد می کند و هنگام برداشتن تاتو حتی درد بیشتری دارد. بسیاری از زوج های جوان در دوران عاشقانه کارهای دیوانه وار انجام می دهند ، مانند خال کوبی زن و شوهر ، اما بعد از جدایی چه می کنید؟ به عنوان یادبود بمانید؟ این نیز م workثر نخواهد بود ، زیرا اگر این مورد را نداشته باشید ، مورد بعدی را خواهید داشت. وقتی خال کوبی را بردارید ، پشیمان خواهید شد.

آیا افرادی که خال کوبی شده اند برچسب های خال کوبی را انتخاب می کنند؟

در صورت کمرنگ شدن رنگ تاتو نیز پاک می شود و اگر دوست ندارید الگوی آن تغییر می کند. سردبیر بسیار مسئول است که به شما بگوید برچسب های تاتو نمی توانند جای خال کوبی ها را بگیرند. برچسب های خال کوبی عاشق هستند و خال کوبی شخصی است که تمام زندگی را همراهی می کند. تفاوت این دو واضح است. همه اغلب می گویند: آیا شما الکل دارید؟ من یک داستان در مورد خال کوبی ...


زمان ارسال: 14-2020 آگوست